본문바로가기
แนะนำบริษัท
เราขอตอบแทนความไว้วางใจของลูกค้าทุกท่าน ด้วยความพยายามและการคิดสร้างสรรค์เพื่ออนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง
ประวัติความเป็นมาของบริษัท
 • 2020
  21กุมภาพันธ์ จดทะเบียนการออกแบบ (ประตูกั้นน้ำ) สำนักงานจดสิทธิบัตร 16มีนาคมจดทะเบียนสิทธิบัตร โครงสร้างประตูน้ำที่ยกขึ้นเองได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ใช้พลังงาน และอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างประตูน้ำต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างประตูน้ำ
 • 2019
  15มกราคมจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องกว้านระบบหล่อลื่นอัตโนมัติชนิดดรัมและอุปกรณ์ชักรอกหลายส่วนที่ใช้ร่วมกัน 23มกราคมได้รับการรับรองประสิทธิภาพ ธุรกิจที่มีความเสี่ยงขนาดกลางและขนาดย่อม (ประตูน้ำระบบช่วงล่างสู่ช่วงบน ด้วยเทคนิคเทเลสโคปิกไกด์)
 • 2018
  19กรกฎาคมได้รับเลือกให้เป็นบริษัทชั้นนำ (โกลคอลแทรค) ของจังหวัดจอนลาบุกโด 09กันยายนจดทะเบียนสิทธิบัตร การประดิษฐ์โครงสร้างป้องกันส่วนล่างของเรือ
 • 2017
  12มกราคมได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติในการซ่อมบำรุง (บริษัทพลังงานไฟฟ้าภาคใต้แห่งประเทศเกาหลี (KOSPO), บริษัทพลังงานไฟฟ้าภาคตะวันออกและตะวันตกแห่งประเทศเกาหลี (EWP) , บริษัทพลังงานไฟฟ้าภาคกลางแห่งประเทศเกาหลี (KOMIPO), บริษัทพลังงานไฟฟ้าภาคตะวันตกแห่งประเทศเกาหลี ตะวันตก (KOWEPO), บริษัทพลังงานไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงใต้แห่งประเทศเกาหลี (KOEN) ) 27มีนาคมได้รับเลือกให้เป็นบริษัทโกลบอลขนาดกลางและย่อมที่มีความเข้มแข็ง 11พฤษภาคมได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 18พฤษภาคมจดสิทธิบัตรระบบยกเรือขึ้นลงแบบอัตโนมัติ 29พฤศจิกายนได้รับใบรับรองด้านการประเมินผลด้านความเสี่ยง ให้เป็นสถานประกอบธุรกิจที่ดีเยี่ยม
 • 2016
  03มีนาคมขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดหา (ซัพพลายเออร์) ที่มีคุณสมบัติ 08เมษายนตั้งบริษัทเฮจอน อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) ที่ประเทศมาลี แอฟริกา เ15มษายนจดสิทธิบัตรระบบการดึงยกแบบประสานงาน (synchoronization)รูปแบบต่างๆและวิธีการประดิษฐ์คิดค้น 18กรกฎาคมได้ลงทะเบียนเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ (บริษัทพลังงานไฟฟ้าภาคใต้แห่งประเทศเกาหลี (KOSPO), บริษัทพลังงานไฟฟ้าภาคตะวันออกและตะวันตกแห่งประเทศเกาหลี (EWP) , บริษัทพลังงานไฟฟ้าภาคกลางแห่งประเทศเกาหลี (KOMIPO), บริษัทพลังงานไฟฟ้าภาคตะวันตกแห่งประเทศเกาหลี ตะวันตก (KOWEPO), บริษัทพลังงานไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงใต้แห่งประเทศเกาหลี (KOEN) 30สิงหาคมได้ลงทะเบียนเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ(โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำฮั่นกัง)
 • 2015
  17สิงหาคมได้รับเลือกให้เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีในปูรี่อินดัสตรี (root industry) (ด้านการเชื่อมโลหะ) 24สิงหาคมได้รับใบอนุญาตให้เป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 22ตุลาคมจดสิทธิบัตรการคิดค้นระบบอุโมงค์ใต้น้ำที่คำนึงถึงระดับความสูงที่ขึ้นลง 01ธันวาคมได้รับการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับครอบครัว
 • 2014
  26กุมภาพันธ์จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วในสวิตช์ประตูกั้นน้ำ 28กรกฎาคมได้รับเลือกให้เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปูรี่ (root industry) (ด้านการเชื่อมโลหะ) 25กันยายนได้รับการรับรอง KR – welding fabrication
 • 2013
  15กุมภาพันธ์ จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์อุปกรณ์กำหนดทางน้ำในเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ 16เมษายนจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 25มิถุนายนจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตัวยึดเซ็นเซอร์สำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดการไหลของน้ำในอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ 21ตุลาคมได้รับการรับรอง ASME
 • 2012
  17พฤษภาคมจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์สถานที่สำหรับจอดเรือ 23พฤษภาคมได้รับรางวัลธุรกิจขนาดกลางและย่อมที่ยอดเยี่ยม ของจังหวัดจอนลานัมโด (ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาค) 09กรกฎาคมได้รับเลือกให้เป็นบริษัทชั้นนำด้านการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ ของจังหวัดจอนลานัมโด 11ตุลาคมได้รับเลือกให้เป็นบริษัทขนาดกลางและย่อมที่มีศักยภาพ ของจังหวัดจอนลานัมโด 31ตุลาคมได้รับการรับรอง INNO-BIZ / MAIN-BIZ 29พฤศจิกายนได้รับการยกย่องจากกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมว่าเป็นบริษัทที่ทำคุณประโยชน์ในการกระตุ้นธุรกิจ venture business
 • 2011
  07กุมภาพันธ์ ได้รับการรับรอง ISO3001 / ISO14001 24กุมภาพันธ์ ตั้งสถาบันวิจัยค้นคว้าภายในองค์กร 29พฤศจิกายนย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่ จอนลาบุกโด กุนซันซี่ โซรงดง เลขที่ 1669 26ธันวาคมได้รับใบอนุญาตเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างเฉพาะด้าน (บริษัทติดตั้งและก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและท่อระบายน้ำ)
 • 2010
  24มีนาคมได้รับเลือกให้เป็น venture business 29กรกฎาคมได้รับใบอนุญาตให้เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างเฉพาะด้าน (บริษัทก่อสร้างโครงสร้างเหล็กกล้า)
 • 2009
  01ตุลาคมก่อตั้งบริษัทเฮจอน อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) 03พฤศจิกายนได้รับใบอนุญาตให้เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างเฉพาะด้าน (บริษัทก่อสร้างโครงสร้างโลหะและประตูหน้าต่าง)