본문바로가기
ผลงานหลัก
เราขอตอบแทนความไว้วางใจของลูกค้าทุกท่าน ด้วยความพยายามและการคิดสร้างสรรค์เพื่ออนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง
ผลงานหลัก
 • 2014.01
  kcc คอนซอล ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมและทางระบายน้ำฉุกเฉิน ในโครงการพัฒนาเขื่อนอเนกประสงค์ซอมจินคัง
 • 2014.01
  จอนลาบุกโด จอนจูซี่ ผลิต hopper และการย้ายเครื่องปั่นแห้ง ในโรงบำบัดน้ำเสีย ขั้นที่ 3
 • 2014.03
  สำนักงานการประมงประเทศเกาลี / บริษัทล็อตเต้ คอนซอล จำกัด (มหาชน) ผลิตอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก และอุปกรณ์ปล่อยน้ำเสีย และงานโยธาในโครงการยกระดับท่าน้ำในเขื่อนดัมยัง
 • 2014.03
  SQ อุตสาหกรรม เชื่อมต่อส่วนสะพานส่วน A (ขยายความกว้าง,มาตรฐาน) สะพานกุนจัง
 • 2014.03
  สำนักงานการประมงประเทศเกาหลี สาขาบูอัน ซ่อมแซมเครื่อง cotton dust machine ด้านล่าง ที่โรงจ่ายน้ำเคฮวา หมายเลข 1
 • 2014.03
  สำนักงานการประมงประเทศเกาหลี กลุ่มอุตสาหกรรมเซมันกึม เปลี่ยน door eye platform steel grating ประตูระบายน้ำ
 • 2014.03
  สำนักงานทรัพยากรน้ำในแม่น้ำฮั่นประเทศเกาหลี สาขาซี่ฮวา การซ่อมตะแกรงประตู ที่ประตูกั้นน้ำหลัก หมายเลข 2 โรงผลิตพลังงานจากน้ำทะเล
 • 2014.04
  ส่วนพลังงานน้ำแม่น้ำฮั่น โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำฮวาชอน โอ-ริง, โอริง, 31 ID*36 OD*2.5mm THK, 31mm, 36 อื่นๆ 3
 • 2014.04
  สำนักงานการประมงประเทศเกาหลี / บริษัทล็อตเต้คอนซอล จำกัด (มหาชน) โครงการติดตั้ง conduction gate ในระหว่างงานก่อสร้างเพื่อยกระดับท่าน้ำที่เขื่อนดัมยังt
 • 2014.04
  สำนักงานการประมงประเทศเกาหลี / บริษัทล็อตเต้คอนซอล จำกัด (มหาชน) ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก และเครื่องปล่อยน้ำทิ้ง ในโครงการก่อสร้างยกระดับท่าเรือ เขื่อนดัมยัง
 • 2014.04
  สำนักงานว่าการเมืองกุนซัน งานปรับปรุงซ่อมแซม ลานจอดรถบัสที่วิ่งในเมือง แบบที่มีและไม่มีหลังคา ปี 2014
 • 2014.04
  สำนักงานการประมงประเทศเกาหลี กลุ่มอุตสาหกรรมเซมันกึม ผลิตราวในคลังสินค้าบำรุงรักษา ประตูระบายน้ำ
 • 2014.04
  สำนักงานทรัพยากรน้ำประเทศเกาหลี ส่วนดูแลช่วยเหลือสังคม งานซ่อมแซมตะแกรงประตูสำหรับประตูกั้นน้ำหลัก หมายเลข 6 และ 8 ที่โรงผลิตพลังงานจากน้ำทะเล
 • 2014.05
  สำนักงานการประปา กุนซันซี่ จอนลาบุกโด ก่อสร้างระบบบล็อค การอนุรักษ์น้ำ นาอุน 07 บลูล็อค
 • 2014.05
  สำนักงานการประมงประเทศเกาหลี สาขาบูอัน งานซ่อมแซม cotton dust machine ด้านล่างที่โรงจ่ายน้ำเกฮวา หมายเลข 2
 • 2014.05
  สำนักงานการประมงประเทศเกาหลี สาขาบูอัน ติดตั้งเครื่องในโรงสูบน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้งในช่วงหนึ่งปี ที่นัมโพเจ
 • 2014.05
  ฮุนไดคอนซอล ตรวจสอบกรอบราว / บันได cylinder และ ผลิตและส่งมอบ water gauge pipe
 • 2014.06
  สำนักงานการประมงประเทศเกาหลี เปลี่ยนลวดที่ประตูระบายน้ำ แม่น้ำยองซัน
 • 2014.06
  บริษัทโคเรียเคบัล จำกัด (มหาชน) งานติดตั้งประตูกั้นน้ำ (เมืองคิมเจ : โยชน 2, คอมซัน 4)
 • 2014.06
  บริษัทอูซึงอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการซ่อมแซมประตูน้ำ
 • 2014.06
  ริษัทโคเรียเคบัล จำกัด (มหาชน) งานติดตั้งประตูกั้นน้ำ (เมืองอิกซัน : นัมบู 2, นัมบู 3)
 • 2014.06
  สำนักงานทรัพยากรน้ำประเทศเกาหลี สาขาซี่ฮวา ซ่อมแซมตะแกรงประตู ที่ประตูกั้นน้ำ หมายเลข 5 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 • 2014.06
  สำนักงานจัดหาจัดซื้อเขตกรุงโซล ซื้อและติดตั้ง hoist สำหรับโรงบำบัดของเสียสาธารณะ บำบัดของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์คังฮวา เขตคังฮวากุน
 • 2014.06
  ฮุนได คอร์ปอเรชั่น ผลิตและติดตั้งฝาครอบที่เก็บ stop log และที่คลุมห้องเครื่อง เขื่อนแม่น้ำซอมจิน
 • 2014.06
  SK คอนซอล ผลิตและส่งมอบ anchor pad และ pipe ให้แก่ Xe pian & Xe Nammoy ประเทศลาว
 • 2014.06
  วันจูกุน จอนลาบุกโด ซื้อ hoist สำหรับโรงเก็บอุปกรณ์ให้เช่าทางการเกษตร ในเขตต่างๆ
 • 2014.07
  SH คอร์ปอเรชั่น ซื้อปั้นจั่นเพดานสำหรับ โรงดูดเก็บน้ำฝน มากก 2
 • 2014.07
  บริษัทฮุนได คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซ่อมแซมประตูเข้าออก เขื่อนแม่น้ำซอมจิน
 • 2014.07
  SH คอร์ปอเรชั่น ซื้อปั้นจั่นเพดานสำหรับ โรงดูดเก็บน้ำฝน มากก 2
 • 2014.07
  บริษัทฮุนได คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ติดตั้งเครื่องขนย้ายอุปกรณ์ ปากทางเข้าโรงสูบน้ำอุนอัม
 • 2014.07
  สำนักงานการประมงประเทศเกาหลี สาขานัมวอน ซื้อวัสดุสำรองเพื่อบำรุงรักษา (ติดตั้ง ประตูกั้นน้ำอีโพโบ) ระบบน้ำในแม่น้ำฮั่น 3 แห่ง
 • 2014.08
  สำนักงานทรัพยากรน้ำประเทศเกาหลี / บริษัทฮุนได คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สร้างประตูกั้นน้ำ ปากทางเข้าโรงสูบน้ำอุนอัม ระหว่างโครงการติดตั้ง
 • 2014.08
  สำนักงานการประมงประเทศเกาหลี สาขานัมวอน ซ่อมแซมทางไหลของน้ำในประตูกั้นน้ำ ที่อ่างเก็บน้ำจูชน ปี 2014
 • 2014.11
  สำนักงานบริหารจัดการการเงิน ผลิตและติดตั้งปั้นจั่นเพดาน โรงเก็บวัสดุ
 • 2014.11
  บริษัทซอเทค จำกัด (มหาชน) ผลิตอุปกรณ์เสริม
 • 2014.12
  สำนักงานจัดหาจัดซื้อ เขตจอนบุก ผลิตและติดตั้งเครนและ hoist ในโครงการติดตั้งโรงบำบัดน้ำเสียจอนจูชงอิน
 • 2014.12
  บริษัทจูซิน จำกัด (มหาชน) สร้างโรงถ่านหิน สำหรับบริษัทซัมซุงอุตสาหกรรมหนัก ซัมชอกกรีนพาวเว้อร์ หมายเลข 1, 2
 • 2014.12
  บริษัทโซลูเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ซ่อมแชมเขื่อนแม่น้ำซอมจิน
 • 2014.12
  สำนักงานจัดหาจัดซื้อเขตกรุงโซล จัดหาและติดตั้งปั้นจั่น (เครน) ให้แก่โรงจ่ายและบำบัดน้ำสาธารณะ ที่เมืองอีชอน ยุลเมียน
 • 2014.12
  เมืองจองอึบ จอนลาบุกโด ผลิตและติดตั้งโรตารีใน cotton dusting machine 3 ชนิด ในโครงการป้องกันภัยพิบัติตามธรรมชาติ ซินแทอิน
 • 2014.12
  สำนักงานการประมงประเทศเกาหลี สาขานัมวอน ซ่อมแซมเครื่องในอาคารดูดเก็บน้ำ เขื่อนดงฮวา
 • 2014.12
  สำนักงานการประมงประเทศเกาหลี กลุ่มอุตสาหกรรมเซมันกึม ก่อสร้างโครงสร้างโลหะ ในโครงการฟื้นฟูเมืองเกียงกี (ปี 2014) ที่ขอบเขต 1 กึมคัง ส่วน 2
 • 2014.12
  สำนักงานทรัพยากรน้ำประเทศเกาหลี / บริษัทฮุนไดอาซาน จำกัด (มหาชน) ติดตั้ง spindle guard ระหว่างการซ่อมอ่างเก็บน้ำฉุกเฉิน อาคารดูเก็บน้ำที่อ่างเก็บน้ำวอลโก
 • 2014.12
  สำนักงานทรัพยากรน้ำประเทศเกาหลี /บริษัทฮุนไดอาซาน จำกัด (มหาชน) สร้าง spindle guide และทำคู่มือการติดตั้ง ในโครงการซ่อมประตูกั้นน้ำเร่งด่วน ในอาคารสูบน้ำ อ่างเก็บน้ำวอลโก