본문바로가기
ผลงานหลัก
เราขอตอบแทนความไว้วางใจของลูกค้าทุกท่าน ด้วยความพยายามและการคิดสร้างสรรค์เพื่ออนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง
ผลงานหลัก
 • กำลังดำเนินงาน
  สำนักงานการประมงและการเกษตรประเทศเกาหลีสำนักงานใหญ่ เขตชุงนัมสาขาโบรยอง การผลิตและการติดตั้งประตูพลังน้ำสำหรับโครงการขยายประตูพลังน้ำของกำแพงกันคลื่นซัปเกียว
 • 2017.02
  บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) บ่อบำบัดฉุกเฉินยอดเยี่ยมที่ TP center และการติดตั้งประตูน้ำเพิ่มเติม
 • 2017.03
  เมืองกุนซัน โครงการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร (เขตซอซูเมียน เนมูจัง)
 • 2017.06
  ฮั่นจินอุตสาหกรรมหนัก / บริษัทก่อสร้างล็อกเทค จำกัด ส่งมอบงานก่อสร้างเขื่อนคาดง กึมกัง 2 จีกู อิกซัน 2-2 แดกันแดซูโณ
 • 2017.06
  อุตสาหกรรมหนักฮั่นจิน ผลิตประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำที่ กึมกัง 2 อิกซัน 2-3 ยุลโซรี
 • 2017.06
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศเกาหลี สาขาโฮนัม ผลิตและติดตั้งสายพานสกรูสำหรับโรงบำบัดของเสีย ตอนกลางของพื้นที่จองอึบ สาขาจอนบุก
 • 2017.08
  เมืองจอนจู ซื้อ hoist สำหรับ โครงการซ่อมบำรุงขั้นที่ 2 ในเขตที่เสี่ยงกับภัยพิบัติ
 • 2017.08
  สำนักงานการประมงประเทศเกาหลี เขตอุตสาหกรรมเซมันกึม / บริษัทเซฮัน อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) การก่อสร้างเพื่อเปลี่ยน WoodSeal ที่ประตูกั้นน้ำเซมันกึม
 • 2017.09
  สำนักงานทรัพยากรทางน้ำประเทศเกาหลี ซื้อประตูน้ำแบบน้ำไหลเข้าและไหลออก (มีเงื่อนไขในการติดตั้ง) สำหรับเขื่อนพลังงานน้ำแดชอง (2)
 • 2017.10
  สำนักงานการประมงประเทศเกาหลี งานรื้อถอนติดตั้ง cylinder ที่ประตูกั้นน้ำเซมันกึม
 • 2017.10
  สำนักงานจัดหาและจัดซื้อเขตแดกู ผลิตและจัดส่งปั๊มใต้น้ำสำหรับโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเขตมัลอุง
 • 2017.10
  องค์การรถไฟประเทศเกาหลี ซื้อและติดตั้ง hoist ในทางรถไฟสนามบินอินชอน สถานีมากก
 • 2017.11
  สำนักงานการประมงประเทศเกาหลี สาขาบูอัน ผลิตและจำหน่ายปั๊มใต้น้ำ สำหรับงานซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นที่โกมา (โรงสูบน้ำ 12 เกฮวา)
 • 2017.11
  โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน เขตกูจุง อุปกรณ์เสริมในอาคารจ่ายถ่านหิน โครงการก่อสร้างเพิ่ม
 • 2017.11
  สำนักงานบ้านและที่ดินประเทศเกาหลี ซื้อวาวล์ประตูน้ำ สำหรับโรงบำบัดน้ำเสียที่โพฮังบลูแวลลี่
 • 2017.11
  ซํมซุงดิสเพลย์ งานซ่อมระบบปิดกั้นน้ำที่ อาซาน DC2 ประตูปิดกั้นน้ำที่ดีเยี่ยม
 • 2017.11
  สำนักงานการประมงประเทศเกาหลี สาขาจอนจู วันจู อิมชิล โครงการบำรุงรักษาประตูน้ำในเขตวันจู ในปี 2017
 • 2017.12
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศเกาหลี สาขาโฮนัม งานผลิต ส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม (ประตูน้ำไหลเข้า) เมืองกุนซัน
 • 2017.12
  สำนักงานการศึกษาคิมเจ งานติดตั้งเครื่องในห้องอเนกประสงค์ที่โรงเรียนประถมวอลซอง
 • 2017.12
  สำนักงานการประปามืองกุนซัน โครงการสัญญากำหนดราคา ซ่อมแซมเครื่องบำบัดสิ่งปฏิกูลฉุกเฉินในพื้นที่เมืองกุนซัน ในช่วงครึ่งปีหลัง
 • 2017.12
  สำนักงานการประมง สาขาโกชัง ผลิตและจำหน่ายประตูน้ำ (ประตู, กรอบประตู) ในโครงการปรับปรุงการระบายน้ำเขตซองเฮียน
 • 2017.12
  บริษัทโฮเทลล็อตเต้ (ล็อตเต้เวิรลด์) จำกัด (มหาชน) ติดตั้งถังบำบัดน้ำและประตูน้ำใน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำล็อตเต้เวิรลด์
 • 2017.12
  บริษัทแดเกียงซันจอน จำกัด (มหาชน) ผลิตและส่งมอบแผลวงจรไฟฟ้าแรงสูงสำหรับใช้ในกลุ่มเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมการเกษตร
 • 2017.12
  บริษัทแดเกียง ซันจอน จำกัด (มหาชน) ผลิตและส่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่โรงเรียนประถมยงจอน ในโครงการใหม่ด้านผลิตไฟฟ้า
 • 2017.12
  บริษัทแดเกียงซันจอน จำกัด (มหาชน) ผลิตและส่งมอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่สำนักงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เขตเพียงซาโด
 • 2017.12
  บริษัทแดเกียง ซันจอน จำกัด (มหาชน) ผลิตและส่งมอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่สำนักงานจอนบุกภาคตะวันตก
 • 2017.12
  บริษัทแดเกียงซันจอน จำกัด (มหาชน) ผลิตและส่งมอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่โครงการพลังงานใหม่ทดแทน เขจตจินอันกุน